Accident laboral

 In Pèrits Barcelona

Els accidents laborals són molt més freqüents del que pensem. No només s’han de tenir en compte els danys o les lesions de l’accidentat sinó també les causes que han produït l’accident: falta d’equips de protecció, fallides de la maquinària, etc …

Què és un accident laboral? Es considera un accident laboral, tota lesió que el treballador pateix durant el temps de treball, exceptuant aquelles degudes a imprudències del mateix treballador o per força major aliena al treball.

A Ingetax Perits Judicials t’expliquem quina és la feina d’un perit especialitzat en accidents laborals.

El nostre perit en accidents laborals determina el motiu de l’accident mitjançant una investigació, i analitza tots els detalls que poden arribar a ser claus. S’ha de tenir en compte que per a realitzar una investigació sobre accidents laborals, es requereix d’un coneixement previ de les normatives de prevenció de riscos laborals. Amb la investigació també busquem determinar si el dany sofert pel treballador és causa d’un incompliment de les mesures de seguretat per part de l’empresa. A continuació, presentem alguns dels supòsits on els danys es consideren accident de treball:

– El que pateixi el treballador a l’anar o tornar del lloc de treball.

– Els que ocorren com a conseqüència de les tasques del treballador en compliment de les ordres de l’empresari o per al bon funcionament de l’empresa.

– Les malalties que contregui el treballador quan tingui connexió amb el seu treball.

– Accidents per missió, aquells soferts pel treballador en el trajecte que realitza per al compliment d’una tasca encomanada dins la seva jornada laboral.

– Accidents de càrrecs electius amb caràcter sindical. Soferts amb ocasió o per conseqüència de l’exercici de càrrec electiu.

– Accidents soferts per actes de salvament quan tinguin connexió amb el treball.

Els nostres perits especialitzats, Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, t’ajudaran a determinar l’origen del dany causat. Fes un cop d’ull als nostres serveis i posa’t en contacte amb nosaltres per allò que necessitis.

Recommended Posts
Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete a nuestro boletín

Le mantendremos informado sobre todas nuestras últimas noticias.

You have Successfully Subscribed!

Funcions d’un pèrit mèdicAtaque informático