Funcions d’un pèrit mèdic

 In Pèrits Barcelona

Quan parlem d’un pèrit mèdic estem parlant d’un metge especialitzat en l’anàlisi de la documentació, lesions i danys. La seva principal missió és emetre un informe per poder transmetre-ho a advocats, jutges fiscals etc.

La principal funció que tenen aquests pèrits és elaborar un informe pericial en el qual es recullin arguments de cada cas. Si se’ns dóna el cas en què patim una mala praxi mèdica i volem formular una reclamació, sense un peritatge mèdic seria completament impossible.

Per a la realització d’aquest informe s’hauran d’incloure:

 • Dades del pèrit mèdic.
 • Dades de la persona que sol·licita l’informe pericial.
 • Una breu introducció.
 • Objectius que volem aconseguir amb això.
 • Antecedents que hi tenim del cas.
 • Descriure a la perfecció qualsevol tipus de seqüeles que hagi pogut deixar al pacient aquesta praxis.
 • Valoració tant d’aquestes seqüeles com del nexe causal.

Aquest informe que serà presentat i defensat davant dels tribunals, ha d’anar signat i datat pel metge responsable de la seva elaboració.

Un pèrit mèdic pot actuar també en totes les àrees, tant penal com laboral, familiar, administratiu o canònic.

Anem a parlar d’alguns d’ells breument:

 1. Pèrit mèdic en l’àmbit civil, aquest tipus de peritatges sol portar amb si:

– Declaracions d’incapacitació civil

– Internament

– Limitar-se facultats testamentàries

– Reclamacions econòmiques

 1. Pèrit mèdic en l’àmbit penal, l’ús més freqüent és el de determinar:

– Imputacions de delicte

– Negligència mèdica

– Responsabilitat criminal

– Internament

– Submissió al tractament

– Denúncies

– Valoració de dany corporal

– Valoració de dany psicològic

 1. Pèrit mèdic en l’àmbit familiar, en aquest tipus de peritatge els casos solen ser relatius a:

– Requisits per a contraure matrimoni

– Divorci

– Adopció

Característiques del pèrit mèdic.

 • Tot i que les opinions siguin subjectives han d’estar basades en arguments o proves.
 • L’informe ha de ser detallat, però també ordenat.
 • Brevetat
 • Precisió
 • Claredat
 • Senzillesa
 • Contundència. Un informe contundent pels arguments esgrimits.

A Ingetax Pèrits podem oferir-li tot el servei dels nostres pèrits altament qualificats, si desitja contractar un servei de peritatge. Som experts en això, no dubti en contactar amb nosaltres.

Recommended Posts
Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete a nuestro boletín

Le mantendremos informado sobre todas nuestras últimas noticias.

You have Successfully Subscribed!

Choque traseroAccidente Laboral