PERIT EN INCENDIS

 In Pèrits Barcelona

El Perit en Incendis és la persona que s’encarrega d’elaborar un dictamen complet que evidenciï les causes per les quals es va poder ocasionar un incendi. En aquest dictamen o informe tècnic se l’anomena: “peritatge d’incendis“, on s’avaluen els efectes sobre béns afectats.

Perit en Incendis

L’objectiu del peritatge d’incendis

L’objectiu del seu dictamen és determinar el valor econòmic dels danys que ha generat l’accident i en conseqüència, les seves responsabilitats.

Quan es va a realitzar un peritatge d’incendis s’ha de tenir en compte:

· Fonts que van poder causar l’incendi.

· Recreació de la situació amb el seu origen.

· Realitzar diferents proves per determinar si l’incendi ha estat provocat o fruit de casualitats.

· Identificar les causes i els danys.

Però també es deuen tenir en compte altres aspectes a l’hora de realitzar les pericials d’incendis:

· El lloc on s’ha produït, si és un lloc urbà, industrial, forestal, elèctric.

· Segons la magnitud, si el total o parcial.

· Segons el material de combustió, si és sòlid, líquids, gasos o metalls.

Les fases de el peritatge d’incendis

El dictamen pericial d’incendis té diverses fases, les quals sempre estan sotmeses a un continu estudi.

Primer, ens trobem amb la informació preliminar. Amb l’objectiu del Dictamen Pericial sabrem quina metodologia seguir i les restriccions d’ús. Més tard cal realitzar una investigació. Es començarà per una inspecció tècnica ocular i alguns treballs de camp realitzats pel perit.

S’analitzaran les proves, en aquest cas cal veure si les proves són imatges o vídeos i es realitzarà una anàlisi d’aquestes, sempre acompanyades d’una conclusió. En la inspecció tècnica ocular s’analitzarà l’escenari de l’incendi, ja sigui d’un habitatge o d’un vehicle o en qualsevol altre lloc.

Un cop finalitzat el procés, es determina l’origen i la causa de l’incendi. El perit redactarà l’informe pericial de manera clara i objectiva i sempre que sigui necessari, haurà d’acudir a judici per respondre a les preguntes del Jutge.

A Ingetax Perits Judicials ens encarreguem d’aquest servei i de tot el seu procés. Comptem amb experts qualificats, recolzats per més de 10 anys d’experiència en aquest sector, que realitzaran un control i estudi exhaustiu del seu cas.

Recommended Posts
Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete a nuestro boletín

Le mantendremos informado sobre todas nuestras últimas noticias.

You have Successfully Subscribed!

Perito medico