Quina és la tasca dels pèrits cal·lígrafs?

 In Pèrits Barcelona

La figura del pèrit cal·lígraf és de vital importància en el panorama jurídic actual, ja que pot ser la clau per determinar si una persona és innocent o culpable. El perit cal·lígraf és un professional experimentat la tasca del qual és analitzar documents que puguin provar la innocència, com hem esmentat, mitjançant l’Anàlisi Grafològica o Cal·ligràfica.

Diferència Anàlisi Grafològica i Cal·ligràfica

  • La grafologia és una ciència humana basada en l’estudi de la personalitat segons la seva escriptura.
  • L’anàlisi cal·ligràfica, és un estudi per poder afirmar o negar l’autenticitat, la falsedat o les modificacions d’un document o d’escriptura en general.

Els pèrits cal·lígrafs majoritàriament tenen coneixements de grafologia, però no és necessari.

Les tasques principals dels Pèrits Cal·lígrafs

Entre les seves tasques, una de les més importants és la comparació de característiques gràfiques d’un document amb un altre, per comprovar-ne l’autoria. Aquesta tasca es realitza mitjançant el procés de confrontació de lletres, la realització d’aquest procés apareix recollit a la Llei d’Enjudiciament Civil espanyola.

La pericial cal·ligràfica, a més de poder analitzar signatures realitzades en un document, és capaç d’analitzar pintades com a grafits o segell de cautxú. Igual com també poden fer el seu treball en diferents idiomes, sempre que sàpiguen distingir els caràcters de dit idioma.

Els serveis dels nostres pèrits cal·lígrafs són requerits per jutges i advocats en el seu context jurídic. Tot i que també poden ser contractats per particulars per a dubtes en cas de possibles falsedats o fraus.

Aquest peritatge ha de seguir els principis ètics i deontològics de la professió com poden ser la independència, la dignitat, la integritat i la transparència, entre d’altres.

A Ingetax comptem amb pèrits especialitzats en l’àmbit amb l’objecte de dictaminar sobre l’autenticitat d’una signatura a través de documents signats i/o manuscrits que siguin facilitats per a confrontar-los.

Contacti amb nosaltres sempre que ho necessiti.

Recommended Posts
Suscríbete a nuestro boletín

Suscríbete a nuestro boletín

Le mantendremos informado sobre todas nuestras últimas noticias.

You have Successfully Subscribed!

PERIT EN INCENDIS